Tworzycie zespoły (2-5 osób) i przygotowujecie prezentacje multimedialne dla uczniów gimnazjum na tematy zawarte w kolejnych zadaniach.Trudno jednak pracować w dużym zespole, dlatego możecie podzielić się zagadnieniami.W czasie przygotowywania prezentacji w domu wykorzystajcie dokumenty Google, zasoby platformy Twinspace dla projektu eTwinning RUND UM UNS, forum, skrzynkę pocztową.Ustalcie osoby odpowiedzialne za zdjęcia, filmy, montaż prezentacji, teksty, przepływ informacji w projekcie, wybierzcie lidera.Lider zespołu wysyła zaproszenia do wszystkich członków grupy oraz do mnie.W czasie zajęć lekcyjnych, na spotkaniach kółka eTwinning oraz na uroczystym podsumowaniu będziecie prezentować zdobytą wiedzę i umiejętności, aby wszyscy poznali opracowane przez Was zagadnienia.Na wykonanie każdego zadania macie ok. 2-3 tygodnie (przy zadaniu podany będzie zawsze termin konsultacji i wykonania).